VF+ Logo Pmb City Hall

VryheidsFront Plus - Kwazulu-Natal

Pietermaritzburg

English Inleiding Nuusgebeure Videos Artikels Afrikaner-Selfbeskikking. VF+ Webwerf en Facebook

Artikels.

Besprekings oor:-

Ons "Verknegte" Afrikanervolk.

Die "Verknegte" Afrikanervolk.

(na aanleiding van 'n hoofstuk in die boek "'n Heimat vir Afrikaners:- die Tiende Provinsie".)

Baie jare gelede was die woord "knegte" gebruik om arbeiders of werkers te beskryf.
'n Boerekneg was iemand wat vir 'n boer op die plaas gewerk het, 'n bouerskneg vir 'n bouer, en 'n huiskneg het in die huis gewerk. In Europese konteks was dit volksgenote wat die werk gedoen het.

In die konteks van koloniale magte was die "knegte" dikwels die inheemse bevolking soos met Engeland vs Indiers, swart nasies van Afrika deur magte soos Belgié, Frankryk of Portugal, of in die verre Ooste die Maleiers deur Holland.

Só kan volkere mekaar verkneg - soos in ons Afrikaner-geskiedenis, waar ons die walglike juk van verknegting saam met "I am a donkey" in 1948 van Engeland afgeskud.
Selfs die opruiende Malemma kan vandag nie wag om "whites" op sy trekkers en in sy huis die plaas- en huiswerk "in verknegting" te sien doen ...

Maar daar is 'n ander vorm van verknegting ...

Wys my die huis waar nie een of dalk meer "bediendes" die huis- of tuinwerk doen - selfs ons kinders op tipiese wyse op die rug gedra het ...
dis 'n huis wat verkneg is...
die werk wat jy sélf sou gedoen het as jy nie in Afrika geleef het ...
'n land van melk en heuning waar arbeid vroeër goedkoop aangebied was,
maar waarvoor jy vandag ten duurste betaal
op meer as een manier...!

"Bediendes" het 'n leefwyse geword - nie net in die huis nie, maar ook as arbeiders in ons fabrieke, besighede, plase - daarom het ons agtergebly met die nuutste meganiserings-tegnieke.... want arbeid was goedkoop...
so het ons onsself gebind met 'n leefwyse aan dié wat ons vandag in totale meerderheid oorheers en onderdruk...

Dit gaan vandag nie meer oor "selfdoen" of "selfhelp" nie ...
Dit gaan vandag vir Afrikaners om jouself, jou familie, om jou nageslag te bevry van afhanklikheid aan 'n volk wat hulself in jou lewe ingedring het deur vir jou te werk... goedkoop aan die begin, toe duurder, vandag omtrent onbetaalbaar. Tog bly ons "gebonde" ... want daardie volk WEET dat jy afhanklik van hulle is terwyl hulle terselfdertyd in hul totale meerderheid jou regeer en met wetgewing jou volk verarm en vernietig.
Eers 'n bietjie ... nog 'n bietjie ... en nog meer ... (soos 'n padda).

In hul duisendes plak hulle om jou dorpe en stede in die hoop dat jy hulle aan die lewe sal hou, en jou daarmee vasbind soos met 'n onbreekbare band - vir altyd en altyd - selfs in hul totale meerderheid... hoopvolles ... oorsaak van ons verknegting ... wat hul dienste aanbied ... soos in 1652, 1752, 1852, 1952, selfs vandag in 2019...!

Die vraag maak seer... het ons dalk 'n lui nasie geword vergeleke by ons stamland-genote... as ons dit wat in die huis gedoen moet word om in ons eie daaglikse behoeftes te voorsien, nie meer self kan of wil doen nie, maar ook eintlik te trots is om dit deur eie volksgenote te laat doen want dit laat jóú sleg voel?
En laat ek jou verseker dat daar duisende van ons eie volksgenote is wat graag jou werk sal wil doen vir die betaling wat jy vandag jou "bediendes" betaal!!!!!

Soos wat ons kinders oorsee vandag alles self moet doen omdat "knegte" daar nie so uitbundig beskikbaar is soos hier by ons...
Daar móét jy dit "self" doen... en as jy dit nie self kan doen nie sorg jy dat jy meganiseer met was-, skottel- en watnog-masjiene, vir jou huis, besigheid of plaas, of jy betaal deur jou nek vir hande-arbeid....

Ons totale minderheid het begin toe ons destyds met een man een politiese stem verraai was, want deur plakkerskampe polities saam te snoer met 'n Afrikanergebied verdwyn Afrikaner-getalle in absolute minderheid oor die hele land....weg ... verlore ...

En tog is daar 'n sprankeltjie hoop as ons kyk na klein dorpies soos Orania langs die Oranjerivier in die Noordkaap, of Kleinfontein net buite Pretoria, waar net Afrikaners woonagtig is - waar geen teken van plakkerskampe te vinde is nie.

Dit is waar volksgenote dienste aanbied om paaie, elektrisiteit en dergelike gesamentlike besit te onderhou, waar jy selfs jou gras kan laat sny of jou strykwerk kan laat doen - vir 'n fooi natuurlik maar gedoen deur eie volksgenote, waarmee jou leefwyse ook verander ... aangenamer, sonder vrees vir inbraak of verkragting of moord ... want jou eie mense staan op wag in die waghuis... en nie 'n paar huurlinge nie ...

Die beste van alles is dat daar geen plakkerskamp in die omgewing te vinde is nie want dit is algemeen bekend dat daar geen werk vir "ander" verkrygbaar is - alle werk word "self" gedoen deur volksgenote ... daar is geen rede om "hoopvol" in die omgewing te gaan plak nie ...

En so besef ons skielik wat die enigste redding vir Afrikaners gaan wees. Baie gesinne het in die afgelope 25 jaar reeds tot insig gekom - óf deur pynlike ondervinding, óf deur ondervinding van vriende of kennisse - en baie gaan in die komende jaar verander onder die besef dat dit selfs lewens-gevaarlik kan wees om nie jou eie huiswerk te doen nie.

As ons dan eendag 'n Afrikaner-Provinsie gaan skep gaan ons dan weer totaal oorrompel word soos nou? Want werk gaan volop wees en groei en bloei gaan die provinsie - dit is soos Afrikaners is, en was, en altyd sal wees want dit is in ons gene.... kyk maar na die ontwikkeling wat vandag aangaan in die Kaap ...

Of gaan Afrikaners besef dat om sy eie werk te doen en te meganiseer waar jy kan jy jou eie volksvryheid letterlik gaan verdien, sonder om oorompel te word?

Hoe lank gaan dit wees om voldoende te meganiseer in ons besighede - onsself te bevry van verknegting in ons eie leefwyse of besighede en soos ons Europese stamlandgenote vir onsself en eie volksgenote te sorg?

En hoe lank gaan dit neem vir volksgenote om vandag 'n goeie besigheidproposisie te sien waar volksgenote hul dienste gaan aanbied (dalk aan ouere volksgenote) vir noodsaaklike arbeid soos huis- en tuindienste aan volksgenote - in veiligheid en sonder oorheersing?

Hoeveel tuine kan 'n groep van 4 jongmans per dag ordentlik versorg, of hoeveel huise of woonstelle kan 'n groep van 4 gesonde jong vroue hanteer om een of twee keer per week te werk? Of is dit nodig dat net mans die tuine werk of net vrouens die woonstelle of huise sou skoonmaak?

Hier is 'n gedagte vir die van ons wat reeds tuindienste of skoonmaakdienste het ... kry vir jou 'n span Afrikaner jongmans bymekaar - beloof hulle 'n toekoms vir eie besigheid in 4 jaar - terwyl jy soos gewoonlik jou besigheid bedryf vir die 4 jaar - laat hulle spaar vir equipment - leer hulle die prinsipes vir besigheid soos boekhouding, disipline, harde werk ens ... en gee hulle 'n gebied of 'n dorp om in te werk, weg van jou gebied sodat jy geen kompetisie-skade gaan ly ens ens ens...

Word wakker, my volk..... laat ons mekaar help om te oorleef!!

DEUR VOLKSGENOTE - VIR VOLKSGENOTE

---------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

(Opgestel deur Jan Mastenbroek)

---------------------------------------------

Bespreking oor:-

Die Groot Vraag:- Waar is die gebied vir Afrikaner-Selfbeskikking en waarom?

David Ben Goerion, oprigter van die staat Israel, het gesê dat selfbeskikking sonder 'n territoriale basis sinloos is.

Dr Verwoerd het destyds gesê dat Afrikaners onmoontlik die hele Suid Afrika kan besit omdat op sekere gebiede deur swart stamme aanspraak gemaak kan word.

WAT NOU van ons wydverspreide Afrikanervolk wat oorals in Suid Afrika woon? Dit is duidelik dat werklike offers gevra en offers gegee sal moet word....

Laat ons nou eers begin saamstem dat nie alle Afrikaners in die nuwe Heimat wil woon nie. Om persoonlike redes verkies baie om te bly waar hulle is, dalk 'n mooi huis of 'n goeie werk, of selfs sommer net tevrede met hoe dinge nou staan.

Maar baie sal vanweë werksomstandighede of die omstandighede by die skool of selfs werkloosheid verkies om 'n plan te maak om te trek. Dit beteken eintlik dat in die begin gaan daar 'n skielike toeloop na die gebied wees maar daar gaan sekerlik baie wees wat eers die spreekwoordelike kat uit die boom wil kyk... heel verstaanbaar!

'n HISTORIESE VERBINTENIS van 'n volk oor 'n spesefieke gebied is wel een van die belangrikste punte vir Selfbeskikking volgens Internasionale Regsvereistes. Ons kan dus sonder twyfel sê dat die gebied van die voormalige Boere-republieke in aanmerking kom want die hele gebied was soewerein Afrikaner-eiendom met internasionale erkenning.

Maar 'n volgende vereiste is dat Afrikaners nog steeds die permanente besetters moet wees.

Dit is beslis nie die geval in gebiede soos die Witwatersrand, Benoni, Springs, verby Meyerton tot Vereniging, Vanderbylpark en Carletonville of selfs 'n groot gebied om Witbank.

Maar is daar dan 'n verkieslik aaneenlopende gebied binne die geskiedkundige grense identifiseerbaar waar Afrikaners wel nog steeds die permanente bewoners is?

Die antwoord is 'n duidelike "JA", daar is so'n gebied (en reeds geïdentifiseer) wat om verskeie redes kwalifiseer vir Afrikaner-Selfbeskikking, hoofsaaklik omdat Afrikaners nog steeds in meerderheid daar woon, werk en boer.

U WORD WERKLIK AANBEVEEL om die boek 'n Afrikaner-heimat:- die Tiende Provinsie" hier af te laai van die Internet - dit is heel interessante leesstof oor hierdie uiters belangrike onderwerp.
Die skrywer, mnr. Cor Ehlers, is een van ons voorste ondersoekers en kenners oor Afrikaner-selfbeskikking, en hy verduidelik alle aspekte in detail met goed gerugsteunde feite.
En tussen hakies, die meeste inligting wat u nou lees kom daaruit want Cor is al baie jare my mentor op hierdie gebied.
Wat nie beteken dat ek alles wat Cor opgedis het sommerso vir soetkoek ge-eet het nie.
Met my nuuskierige aard, en die matige middele tot my beskikking, het ek gaan nageslaan waar ek kon, en tot die gevolgtekking gekom dat ek enige verskil kon vind nie....
en ek daag JOU uit om te BEWYS dat "ons" verkeerd is....

Op bls.112 van "'n Afrikaner Heimat" vind ons die webadres van die Google-earth konsepkaart van die voorgestelde gebied vir 'n Tiende Provinsie.
Kyk gerus hier vir die kaart van die voorgestelde gebied. Die grenslyn is opsetlik nie 'n soliede lyn gemaak omdat dit ongetwyfeld verandering sal ondergaan as gevolg van noodsaaklike onderhandelinge met die regering.

OM DIE GEBIED TE BESKRYF (vir die van ons wat nie op die internet kan loer nie) begin ons by Pretoria en sal weer daar eindig.
Onthou, daar is 'n vereiste dat daar so weinig moontlik ongerief veroorsaak moet word in die vasstelling van grense. Daarom word daar baie van bestaande paaie gebruik gemaak, veral Nasionale paaie waar 'n grenslyn maklik tussen twee bane getrek kan word.
'n Grens mag ook deur 'n dorp getrek word om byv. die dorpsentrum in te sluit of om 'n sekere gebied in te sluit waar baie Afrikaners woon. Daar is selfs iewers tussen Holland en Duitsland 'n gebou wat deur 'n grenslyn in twee gesny word...

DIE NOORDELIKSTE GRENS gaan van Pretoria, met 'n groot ronde draai Oos om Mamelodi en Cullinan te mis, draai dan Noord net onderlangs Hammanskraal ook om dit te mis, mis ook Garankuwa en dan langs die hoofpad verby de Wildt na Brits, sluit Sonop met 'n draai in en sluit by die N4 aan.

DIE N4 is die Noorderlikste grenslyn. Volg die N4 in Westelike rigting verby Rustenburg tot by Zeerust, trek daarvandaan 'n lyn in Suidelike rigting na Bakersville, volg die pad na Lichtenburg en daarvandaan tot by Coligny teenaan die N14.

Volg nou die N14 in Oostelike rigting verby Ventersdorp tot by Krugersdorp. Sluit Krugersdorp in maar mis Roodepoort en Sandton met 'n draai op na Skeerpoort, dan Oos rigting Pretoria maar mis Atteridgeville tot by die Oostelike dele van Pretoria.

HIERVANDAAN in Suidelike rigting sluit Centurion in, mis Tembisa en Kemptonpark, dan met 'n Oostelke draai om Eloff in te sluit maar mis Benoni en Springs, dan verder Suid na Nigel wat ons mis, mis Heidelberg dorp ook en trek 'n lyn Suid na Deneysville.
Daarvandaan in Oostelike rigting na Parys wat ingesluit kan wees, dan op Noord na Fochville om by die N12 aan te sluit.

VOLG DAN DIE N12 tot by Potchefstroom, daarvandaan trek ongeveer 'n Suidelike lyn na Viljoenskroon.
Volg die pad van Viljoenskroon na Kroonstad, dan met die pad verby Geneva na Henneman, weer met die pad na Ventersburg teenaan die N1, trek dan 'n Suidelike lyn na Theron en daarvandaan trek 'n Westelike lyn na Bultfontein.
Dan met 'n groot draai in Suidelike rigting en laat die grenslyn so tussen Dealesville en Soutpan loop en dan na de Brug en sluit by Tierpoort aan by die N1. Volg dan die N1 in Noordelike rigting na Bloemfontein.

UIT BLOEMFONTEIN volg dan die N8 (hoofpad na Maseru) tot by Sannaspos, trek dan 'n lyn so in Noord-Oostelike rigting tot jy die pad so halfpad tussen Verkeerdevlei en Excelsior raak, volg die pad in Oostelike rigting na Excelsior en Westminster waar jy weer aansluit by die N8. Volg die N8 na Ladybrand en daarvandaan na die Caledonrivier en die Lesotho grens.

NOU VOLG ONS die Lesotho grens en die Caledonrivier in 'n Noord-Oostelike rigting tot by Die Golden Gate Park wat ons insluit en gaan dan Noord met die pad tot by die N5 by Kestell.

Dan volg ons die N5 in Oostelike rigting maar sluit Harrismith met 'n groot draai uit, maar draai dan weer heeltemaal SuidWes om die Sterkfonteindam en Reservaat in te sluit, tot teenaan die Natalgrens.
En so volg ons die Natalgrens in Noord-Oostelike rigting verby van Reenen en die N3, en volg nog steeds die grenslyn verby die R34 by Bothaspas en op tot net onder Volksrust om dit te mis en sluit aan by die N11.

Volg dan die N11 in Suidelike rigting tot by die Utrecht afdraai, volg die pad na Utrecht en verder tot net bokant Kingsley.
Trek daar 'n streep Suid om Bloedrivier in te sluit en dan weer Noordeliks na Vryheid en Hloba en volg dan die Mkusirivier tot by die dorpie Mkuzi.
Dan volg ons die N2 in Suidelike rigting, maak 'n groot draai om Empangeni om dit in te sluit en dan by Greyton Oos tot by die see.

ONS VOLG DIE SEE in Noordelike rigting verby Richardsbaai en St Lucia en Cape Vidal tot die Noordelikste grenslyn van Sodwanapark en volg dit in Westelike rigting tot waar dit by die Mkuzirivier aansluit en die Mkuzi Game Reserve insluit, daarna tot by Nkoakoni teen die N2.

Dan volg ons die N2 in Noordelike rigting tot by die Pongolarivier wat ons dan in Westelike rigting volg tot by Paulpietersburg. Daarvandaan trek ons 'n lyn rigting Ermelo.

MAAK 'N DRAAI om Ermelo om die dorp buite die gebied te hou, maak 'n groot draai in Oostelike rigting na Holbank, dan weer Noord na Lothair en Warburton na Badplaas en daarvandaan langs die pad na Belfast, dan met die N4 na Wonderfontein en langs die pad na Carolina en dan in Oostelike rigting met die pad na Hendrina.

DAN IN WESTELIKE RIGTING trek 'n lyn met 'n groot draai om Kriel en Ogies ordentlik te mis en raak die N12 so tussen Kandal en Argen, daarvandaan oor die N4 weer met 'n mooi draai om Kromdraai in te sluit en raak die N4 net so duskant Bronkhorstspruit, en volg die N4 verder na Pretoria om aan te sluit by die beginpunt.

Sjoe, dis 'n deurmekaarspul maar ek het dit gevolg soos wat ek dit op 'n tyd van die internet oorgesit hwet na my Shell padkaart - dit mag so hier en daar effens verkeerd wees maar oor die algemeen is dit reg.

Nou WAAROM hierdie gebied?
Eerstens omdat die hele gebied in vervloë dae deel was van die destydse Boere-republieke, en dit is belangrik omdat Afrikaners daar in die verlede volle onafhanklikheid met internasionale erkenning geniet het. Dit is dus in werklikheid die Afrikaners se Heimat - iets waar geen ander gebied op kan aanspraak maak nie.

Tweedens omdat Afrikaners ongeveer 52% van die totale bevolking van die gebied uitmaak en ongeveer 80% van die grond besit.
En aangesien die Afrikaners wat hier woon reeds vir baie lank hier gevestig is en hul voorvaders dus deel was van die Boere-republieke is dit totaal onaanvaarbaar om hierdie grond eenvoudig af te staan en op enige ander plek 'n lewe te probeer maak.
Allermins nie in die dorre Noordkaap of die amper oorbevolkte Weskaap. Daardie streke het vir Afrikaners geen historiese agtergrond en dit sal baie moeilik wees om enige vorm van selfbeskikking te eis, veral met die kleurlinggemeenskap so ver in die meerderheid.

Derdens, ongeveer 50% (1.5 miljoen) van die Afrikanervolk woon reeds in hierdie gebied wat in oppervlakte ongeveer so groot is soos Oostenryk. Dit is dus logies dat Afrikaners hierdie gebied vir territoriale selfbeskikking kan eis waar hulle in terme van Internasionale Regsvereistes die beste kans staan om suksesvol te wees.

Vierdens, in onlangse navorsing wat deur die Solidariteit Navorsingsinstituut gedoen is word daar projeksies gegee oor die demografiese verspreiding van Afrikaners tot ongeveer 2030. Die grootste verspreidings sal in die afgebakende gebied hierbo beskryf, voorkom.

Ten vyfde, van die 415,000 VF+ stemme is daar ongeveer 90,000 afkomstig uit die drie Kaapse provinsies. Meer as 250,000 is afkomstig uit die gebied hierbo beskryf, met 'n verdere 50,000 wat uit die onmiddellike omgewing van hierdie gebied afkomstig is. Dit is dus duidelik dat die afgebakende gebied hierbo beskryf 'n baie beter kans het om 'n selfbeskikkingseis te bewerkstellig as die Noordkaap waar net ongeveer 13,500 VF+ stemme getel is.

Een van die eerste items op die onderhandelingslys sal die opheffing van alle rasgedrewe wetgewing soos RA en BEE wees. Dit beteken dat Afrikaners weer sal kan werk. Dit beteken ook dat heelwat mense wat nie in die gebied woon ook wil kom aansluit. Dit gaan vir hulle 'n werklike groot offer wees om heeltemaal te ontwortel, jou huis te verkoop en te trek - ook vir die kinders in die skool sal dit moeilik wees.
Dan gaan dit belangrik wees om te weet dat huis en meubel pryse nie die hoogte ingeskiet het omdat die vraag skielik die aanbod sal oorskry ...
en dit is die offer van die wat reeds in die gebied woon - om pryse billik te hou vir die wat inkom om saam die ekonomie te laat groei soos ons voorheen sien gebeur het in die ou SA....

Einde bespreking paneel 2---------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

(Opgestel deur Jan Mastenbroek)

---------------------------------------------------------------------------

Bespreking oor:-

Iets van uiterste belang...

Dit was 'n voorreg om hierdie week betrokke te wees by die stigting van die Pietermaritzburg VF+ tak, waar ek die eer ontvang het om gekies te word as onder-voorsitter.

By die vergadering was ek gevra om 'n paar gedagtes te wissel oor Afrikaner-selfbeskikking, en aangesien dit my passie is was dit 'n aangename taak.

Ek het, as ek oor daardie onderwerp gesels, uit gewoonte die standpunt ingeneem van:
"dit is wat gedoen moet word".....
verkieslik met 'n string uitroeptekens daaragter.

Mnr Robbertse, die voorsitter, verduidelik egter waar die VF+ op die oomblik staan oor selfbeskikking.
En besef ek onmiddellik dat ek deel geword het van 'n strukturele organisasie.
'n Organisasie wat wel selfbeskikking in sy binnegoed het maar dit blykbaar nog nie werklik as absolute noodsaaklikheid in diepte ondersoek het nie ...

want dit lyk my daar is net een man in die hele organisasie wat dit ondersoek...

Die vraag "HOEKOM NET EEN?" het my so reg tussen die oë getref.... Ek het gedink daar moes tenminste 'n kommissie van ondersoek gewees het ...
tot ek vanoggend besef het....
Hierdie volk van ons het verskillende vlakke mense met verskillende vlakke van nood.

Daar is die wat in totale armoede in plakkerskampe of agterplaashuisies leef,
wat op die straathoeke staan, totaal moedeloos, oorgegee aan drank en dwelms.
Ander wat jy nooit daar sal kry nie, maar stil-stil uit die armoede-prentjie verdwyn.
Dis 'n doellose prentjie, waar niemand meer gepla is met die toekoms, en nog minder met selfbeskikking as enigste oplossing nie...

Dan is daar die wat net-net daarbo leef, dalk 'n joppie of 'n klein pensioentjie het, net genoeg om kop bo water te hou, te trots om oor te gee aan drank of dwelms...
maar afgesukkel en te moeg om aan die toekoms te dink waar selfbeskikking as iets moois sien wat nooit sal gebeur nie.... waar selfs die hoop kwyn...

Daar is ook die wat nog steeds 'n goeie werk het, of 'n pensioen,
of selfs 'n eie besigheid besit, sonder werklike finansiële probleme nie,
wat wel die volksgenote op die hoek van die straat sien staan,
dalk wel jammerkry en 'n geldjie gee, of anders op hulle neersien as dropouts,
maar nie die noodsaaklikheid van selfbeskikking insien want hy leef gemaklik ...
wat liewers ore toemaak om die afskuwelike geluide te mis van 'n land wat uit mekaar uit geskeur word...

Daar is ook die wat geen probleme het nie, of van 'n groot pensioen leef, wat koop wat hulle wil hê, groot huis, dalk vakansiehuis, Duitse motor, wat dink aan selfbeskikking maar absoluut geen nut daarvan sien, of wil insien, ... want hulle lewe lekker ...

Dan is daar die wat die huidige omstandighede bekyk, wat die toekoms van Afrikanwers soos 'n visioen vooruit sien gebeur, wat die absolute noodsaak ken van totale-selfbeskikking.
Nie sommer net as 'n staatjie vir Afrikaners om heen te vlug of hul kinders te stuur vir 'n ordentlike geleerdheid nie...

maar as 'n volwaardige Staat waar die res van Afrika met ontsag na sal opkyk,
'n staat wat sterk in sy ekonomie sal staan en 'n magtige weermag sal bou ...
waar selfs die Chinese met ontsag na sal opkyk...

Die eerste groep moet ge-rehabeliteer word -

Einde bespreking paneel 3---------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

(Opgestel deur Jan Mastenbroek)

---------------------------------------------------------------------------

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

(Opgestel deur Jan Mastenbroek)

---------------------------------------------------------------------------

AFRIKANER-SELFBESKIKING. (advertensie)

Die haalbaarheid en volhoubaarheid van selfbeskikking vir 'n volk op onafhanklike grondgebied is op uiters kundige wyse nagevors en gepubliseer.

Hierdie nuwe boek oor Afrikaner-Selfbeskikking word werklik aanbeveel vir dié wat Selfbeskikking as 'n noodsaaklikheid sien maar nie eintlik op hoogte is van die SA-Grondwet of Internasionale Regsvereistes nie.

Afrikaner-heimat:- die Tiende Provinsie"

deur Cor Ehlers.

---------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán!!!

VF+ Logo

VryheidsFront Plus - Pietermaritzburg.

---------------------------------------------