VF+ Logo Pmb City Hall

VryheidsFront Plus - Kwazulu-Natal

Pietermaritzburg

English Inleiding Nuusgebeure Videos Artikels Afrikaner-Selfbeskikking. VF+ Webwerf en Facebook

Artikels.

Besprekings oor:-

Vorme van Selfbeskikking.

Verskillende vorme van Selfbeskikking:-

1. Interne Selfbeskikking:- Selfversorgende Bestel:-

Gebaseer op private regte van mense wat in groepe saambly op private grond soos Orania en Kleinfontein. Alle Nasionale en Provinsiale wetgewing en belastings is van toepassing, tensy anders goedgunstiglik deur die regering toegestaan.

LET WEL:- RSA ooreenkomste aangegaan met bv. Rusland (Atoomkragstasies) of China (plundering van grondstowwe of die "megacity" met sy eie steenkoolgebaseerde kragstasie wat die Chinese 'n stewige voet in Afrika sal gee, waar Chinese sal woon en werk, maar voorspelbaar weinig Afrikane toegelaat gaan word nie), wat in húlle maar nie in óns guns sal wees, maar waarvan die skuld nog steeds saam met die res van SA afbetaal word.
LET WEL:- 'n Lappieskombers van Afrikanergemeenskappe is 'n pragtige oplossing van tydelike aard, maar is onvolhoubaar vir die voortbestaan van die Afrikanervolk, veral vir ekonomiese- en verdedigingsdoeleindes.

2. Interne Selfbeskikking:- Konfederale Bestel:-

Amerika en Switserland het beide op hul tyd begin as Konfederale State maar het mettertyd stadig maar seker verander na 'n Federale Bestel. Selfs die Europese Unie (EU) het oorspronklik begin as 'n soort van Konfederale Bestel maar het ook mettertyd verander na 'n meer Federale Bestel, waar Europa vandag feitlik vanuit Brussels regeer word met elke individuele staat wat vir sy eie "gesondheid" sorg.

3. Interne Selfbeskikking:- Federale Bestel:-

Suid Afrika kan amper as 'n Federale Bestel beskou word waar elke provinsie sy eie regering het. Die groot verskil is dat op kommunistiese wyse alle mag in die Sentrale Regering gesetel is. Provinsies, wat deur dieselfde politieke party as die Sentrale Regering beheer word voer maar net instruksies uit. Die belangrikste regerings-funksies sal steeds in Sentrale hande bly.

4. Interne Selfbeskikking:- 'n Afrikaner Provinsie:-

Dit is vir Afrikaners wel moontlik om 'n spesefieke provinsie te beding waarin Afrikaners hul eie sake kan behartig soos moedertaal onderrig, universiteite, besighede sonder Regstellende Aksie, eie Kultuursake, polisiediens, (sonder apartheid).

Die Sentrale Regering sal nog steeds verantwoordelik wees vir Buitelandse sake, Verdediging en dergelike. Dit sal op dieselfde manier geskoei kan word soos byv. Skotland en Engeland, Katalonië en Spanje, terwyl in die toekoms vir Soewereine Selfbeskikking beding kan word.

Die belangrikste nadeel van 'n Afrikaner-provinsie sal wees dat waar die ekonomie in so'n mate sal verbeter vergeleke met die res van SA dat letterlik elke jan-rap-en-sy-maat sal toesak waar werk tevinde is - en dit sal kry want arbeiders sal altyd nodig wees waar ontwikkeling op groot skaal sal plaasvind.

Die praktiese gevolg gaan wees dat, soos in die verlede, geen beheer oor instroming toegepas kan word want SA burgers sal eenvoudig hulself in die gebied kom vestig, wetende dat werk gevind sal word, en Afrikaners sal weer totaal in die minderheid toegestroom word in hul eie provinsie - vir die tweede maal - wat toekomstige selfbeskikking onmoontlik sal maak....

5. Eksterne Selfbeskikking:- 'n Soewerein-Onafhanklike Selfbeskikkings-bestel:-

Volle Onafhanklikheid/Selfbeskikking op Soewereine Grond, waar instroming beheer gereguleer kan word, waar ALLE gesag deur 'n Afrikaner-verkose Nasionale Vergadering op eie bodem uitgeoefen word, tot behoud van ons toekoms, ons kultuur, land, taal, en nageslag.

Die OASE afgebakende gebied is histories Afrikaner-eiendom, konsentrasies van nie-Afrikaner-gebiede word uitgesny, terwyl die nuwe Grondwet én Internasionale Regsbeginsels gesamentlik en reg toegepas Afrikaners die reg op Soewereiniteit oor Gebied, Selfbeskikking en Oorlewing gee.

---------------------------------------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

(Opgestel deur Jan Mastenbroek)

---------------------------------------------------------------------------

AFRIKANER-SELFBESKIKING. (advertensie)

Die haalbaarheid en volhoubaarheid van selfbeskikking vir 'n volk op onafhanklike grondgebied is op uiters kundige wyse nagevors en gepubliseer.

Hierdie nuwe boek oor Afrikaner-Selfbeskikking word werklik aanbeveel vir dié wat Selfbeskikking as 'n noodsaaklikheid sien maar nie eintlik op hoogte is van die SA-Grondwet of Internasionale Regsvereistes nie.

Afrikaner-heimat:- die Tiende Provinsie"

deur Cor Ehlers.

---------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán!!!

VF+ Logo

VryheidsFront Plus - Pietermaritzburg.

---------------------------------------------