VF+ Logo Pmb City Hall

VryheidsFront Plus - Kwazulu-Natal

Pietermaritzburg

English Inleiding Nuusgebeure Videos Artikels Afrikaner-Selfbeskikking. VF+ Webwerf en Facebook

Oor Selfbeskikking met Oom Jan.

Die Tiende Provinsie - Noordkaap.

Kortliks: oor die VF+ Beleidsraamwerk van 2018 en 2019;
en Statutêre Afrikanerrade.
Ek raak bekommerd oor die VF+ 2018 Beleidsraamwerk,
en 'n kulturele tuiste tussen die Oranjerivier en die Weskus,
en dat dit die Tiende Provinsie gaan wees...
en oor Afrikaners wat daar nie in die meerderheid sal wees nie?

Die Tiende Provinsie - in die Noordkaap.

Goeienaand,

Vanaand is ek by die du Toits,
om oor die VF+ 2018 Beleidsraamwerk te gesels,
en hoe dit by Afrikaner aspirasies oor selfbeskikking pas.

En vra ek, om sommer met die deur in die huis in te val:
Het julle al van die Tiende Provinsie gehoor?

Nie?
eienaardig, dis nou al van Maart 2018 ter sprake.

Maar kom ons kyk na die "VF+ Beleidsraamwerk - 2018",
en onthou dat die VF+ vir álle minderheidsvolke opkom,
en nie meer net vir Afrikaner-aspirasies nie.

Die vraag is...
gaan Afrikaner-selfbeskikkings-aspirasies inpas met ander minderheidsvolke se belange?

Maar kom ons lees eers die deel oor "Selfbeskikking" uit die "Beleidsraamwerk":-

"Die Vryheidsfront Plus het in Maart 2018 ‘n omvattende beleidsraamwerk aanvaar.
Dit beskou die aard en grondslag van die party; wêreldneigings soos dit vir die party, sy ideale en sy lede van belang is;

Landswye Afrikanerraad.

Internasionale verdrae wat deur die Suid-Afrikaanse regering ná 1994 onderteken is, bepaal dat minderheidsgroepe die reg het om na byvoorbeeld hulle eie onderwys, erfenisbewaring en welsyn om te sien, as hulle dit verkies. Die staat is daarvolgens verantwoordelik vir die instellings wat minderheidskulture uitbou.

Elke swart stam in Suid-Afrika het ‘n stamowerheid wat deur die staat befonds word en wat in Huise vir Tradisionele Leiers gekoördineer word. Daar is ook ‘n Khoisanraad om diegene wat daarmee assosieer se belange te behartig. Vir Afrikaners is daar egter geen soortgelyke struktuur nie.

Die VF Plus beywer hom vir die instelling van ‘n landswye statutêre Afrikanerraad. Dit beteken dat dié raad ‘n regeringstruktuur as deel van Suid-Afrika se konstitusionele bedeling sal wees. Die raad moet uitvoerende magte hê rakende die sake wat hierbo genoem is

Die klem verskuif op hierdie manier van individuele regte na gemeenskaplike regte. Plaas dat mens sê daar is ‘n mark vir ‘n skool met Afrikaans as voertaal en dat individue wat dit verkies die keuse kan uitoefen, stel mens dat die Afrikaners van ‘n bepaalde streek op ‘n skool geregtig is. Of die skool groot of klein is, hang van getalle af, maar die reg bly staan solank daar ‘n funksionele Afrikanergemeenskap is.

Sedert 1994 het Afrikaners verkies om op individuele regte staat te maak om hulle regte uit te oefen. Dit blyk egter toenemend dat dié soort reg onder bevolkingsdruk en oënskynlik neutrale demokratiese oorwegings swig. Daarom is dit noodsaaklik dat die klem na gemeenskaplike regte verskuif. Dit is deur die insluiting van artikels 185 en 235 van die Suid-Afrikaanse grondwet moontlik gemaak en dit is tyd om dié regte op te eis.

Tiende provinsie.

‘n Kultuurraad soos bo in vooruitsig gestel, oefen sy bevoegdheid landswyd ten opsigte van ‘n bepaalde kultuurgroep uit. ‘n Territoriale struktuur, aan die ander kant, is verantwoordelik vir al die mense binne daardie gebied. In sekere gevalle kan hierdie vorms van selfbeskikking saamval.

Die toestroming vanuit die Oos-Kaap na die Wes-Kaap veroorsaak dat die Wes-Kaap al minder as ‘n Afrikaanse provinsie gesien kan word. Die Noord-Kaap, aan die ander kant, beleef nie toestroming nie, maar telkens die byvoeging van nog ‘n deeltjie van Noordwes.

Die VF Plus beroep hom op die uitspraak van die destydse minister van staatkundige ontwikkeling, mnr. Valli Moosa, dat die strewe om die gebied tussen die Oranjerivier en die Weskus as ‘n kulturele tuiste vir Afrikaanssprekendes te ontwikkel, ‘n geldige (“legitimate”) strewe is.

In praktyk kom dit daarop neer dat die huidige distriksmunisipaliteite Pixley ka Seme (Bo-Karoo), ZF Mcawu (Benede-Oranje) en Namakwaland as ‘n tiende provinsie voorgestel word. In die gebied woon oorwegend Afrikaanse gemeenskappe, wat geen groter voordeel uit die bedeling na 1994 kry as tevore nie. Minder as 1% van die land se ekonomiese aktiwiteit kom daar voor, maar die water van die Oranjerivier en die oorvloedige sonskyn skep die hulpbronbasis vir grootskaalse ontwikkeling. Swart Ekonomiese Bemagting-maatreëls behoort in dié gebied gekanselleer te word, in ruil vir maatreëls wat sal verseker dat alle inwoners by ekonomiese ontwikkeling baat.

Die plaaslike gemeenskap, waar kulturele identiteit op die sterkste is, sal die boublokke van so ‘n provinsie wees. Slegs bevoegdhede wat nié sinvol op plaaslike vlak uitgeoefen kan word nie, sal opgewentel word.

Die Afrikanerraad en die tiende provinsie is nie teenstellend nie, maar aanvullend. ‘n Multikulturele land soos Suid-Afrika word ook nie gebou deur alle identiteite wat van die meerderheid verskil te onderdruk of te brandmerk nie, maar deur die verskeidenheid te erken en te beveilig.".

Einde van die "Selfbeskikkings"-deel van die "VF+ Beleidsraamwerk" van 2018.

Wat dink jy daarvan?
Ek stem saam dat Afrikanerrade 'n uitstekende idee is,
en ek hoop regtig dat daar volstoom aan gewerk gaan word.

Maar dink jy dat die toestroming deur Ooskapenaars (Xhosas) die rede is
waarom die Weskaap minder as 'n Afrikaner-provinsie gesien kan word?
die vraag is: Wie sien dit so?

Of dat geen Xhosa toestroming na die Noordkaap
'n goeie rede kan wees om dele van die gebied te kies as 'n Tiende provinsie...?
Of omdat Vali Moosa ... ag nee wat...

Ek was so'n rukkie terug in die Kaap,
die Weskaap se ekonomie is puik vergeleke met enige ander provinsie;
net waar jy kyk is nuwe ontwikkeling aan die gang.
Toestroming kom uit die hele SA,
maar ook uit Afrika soos Zimbabwe, Nigerië, Somalië;

en dis waar...
Ooskapenaars (Xhosas) kom in hul duisendes Weskaap toe
vanweë hul eie uiters swak ekonomie,
maar dis ook waar dat baie gestuur word
om die politieke ewewig te versteur.

Maar die kleurlinggemeenskap is al baie lank die meerderheid in die Weskaap,
en daarom is dit vanaf 1994 geen Afrikaner-provinsie meer nie...

Die Noordkaap beleef geen instroming vanweë
die ontsaglike tekort aan infrastruktuur
dis dan 'n semi-woestyngebied.
Daar is eenvoudig geen werksgeleenthede nie.
Boonop word die gebied gesien as die tuiste van die KhoiSan
wat die "First Nation" status vir die gebied besit,
veral rondom die Oranjerivier.
wat beteken dat jy nie sommer daar kan intrek en oorneem nie....

As Vali Moosa die gebied dus as 'n kulturele tuiste vir Afrikaansprekendes sien,
bedoel hy sekerlik die Afrkaanssprekende KhoiSan nageslag,
wat reeds vóór Jan van Riebeeck in die gebied gebly het,
en saam met die kleurlinggemeenskap ver in meerderheid is
oor ylverspreide Afrikaners wat boer in die semi-woestyn.

en selfs al sou nog 2 miljoen Afrikaners hulself daar gaan vestig,
wat totaal onprakties is om te gebeur,
sal hulle steeds in die minderheid wees....
en onder die Bemagtigings Beweging inbeweeg.
Daarom is die gebied nie geskik vir Afrikaner-selfbeskikking nie!

Want geen binnelandse Afrikanerboer sal sy geil grond verruil
vir die droë gebied waar geen infrastuktuur bestaan om sy produkte te bemark.
Gaan eerder Georgië toe...

Grootskaalse ontwikkeling sal nie plaasvind nie,
anders sou in die verlede tenminste al 'n stad in die gebied ontwikkel het,
maar die potensiaal is net eenvoudig nie daar nie...

En daar is niks wat besigheidslui aantrek
anders sou Orania vandag uit sy nate gebars het.

Maar kom ons stel uit die afgelope verkiesingsresultate vas
hoeveel mense uit die Noordkaap vir die VF+ gestem het
Met ander woorde: vir selfbeskikking.

Van die 415,000 stemme:-
het nagenoeg 90,000 uit die Wes-, Oos- en die Noordkaap gekom,
daarvan net 14,500 uit die Noordkaap - Orania ingesluit.

Nou vraag ek jou met trane in my baby-blue eyes...
IS DIT AL???

En hoe kan jy selfbeskikking vir miljoene onderhou in 'n gebied,
waar minder as 1% van die nasionale SA aktiwiteite voorkom?
selfs al sou 2 miljoen Afrikaners daar gaan woon,
wat elke beskibare sent nodig het om gevestig te raak,
om huise, winkels en besighede te bou,
want daar is NIKS - nie eers paaie of spoorlyne nie...
So, WAAR gaan die geld vandaan kom,
om die water van die Oranjerivier,
en die oorvloedige sonskyn,
as hulpbronbasis vir grootskaalse ontwikkeling te skep?

Ek is regtig, egtig jammer,
Maar in my soeke na 'n Afrikaner-oplossing,
ontsnap die logika van dit alles my heeltemaal!

Want daar is 'n ander opsie...
vir 'n gebied omtrent so groot soos Oostenryk,
waar omtrent die helfte van die Afrikaner-bevolking reeds woon en werk,
waar 'n kwartmiljoen VF+ stemme hul ondersteuning aangebied het!

Waar 80% van die stede en dorpe waar die meeste Afrikaners volgens
Solidariteit vir die volgende dekades gaaan woon reeds binne
of net langsaan die reeds afgebakende gebied geleë is.

Wat beteken dat dit nie nodig gaan wees vir 1.5+miljoen volksgenote
of meer...
om woestyn toe te trek om 'n armoedige bestaan te soek nie.
Veral nie as ons vantevore weet dat ons wéér in die minderheid gaan wees...

Gebruik gerus die E-posvorm as u 'n vraag het,
of as u 'n op- of aanmerking wil maak.
Vrae sal in 'n Vraag en Antwoord blad opgeneem word.
U Skuilnaam word gebruik as 'n skuilnaam ingevoer is.
Ons wil baie graag weet in watter gebied u woon.


---------------------------------------------------------------------------

Waar staan JY vandag, Jan? Jenny?
waar sien jy JOU toekoms?
en julle kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

opgestel deur:- Jan Mastenbroek.

---------------------------------------------------------------------------

AFRIKANER-SELFBESKIKING. (advertensie)

Die haalbaarheid en volhoubaarheid van selfbeskikking vir 'n volk op onafhanklike grondgebied is op uiters kundige wyse nagevors en gepubliseer.

Hierdie nuwe boek oor Afrikaner-Selfbeskikking word werklik aanbeveel vir dié wat Selfbeskikking as 'n noodsaaklikheid sien maar nie eintlik op hoogte is van die SA-Grondwet of Internasionale Regsvereistes nie.

Afrikaner-heimat:- die Tiende Provinsie"

deur Cor Ehlers.

---------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán!!!

VF+ Logo

VryheidsFront Plus - Pietermaritzburg.

---------------------------------------------