VF+ Logo Pmb City Hall

VryheidsFront Plus - Kwazulu-Natal

Pietermaritzburg

English Inleiding Nuusgebeure Videos Artikels Selfbeskikking! VF+ Webwerf en Facebook

Oor Selfbeskikking met Oom Jan.

Besprekings oor:-

(Groen onderwerp - klik 1x, Blou onderwerp - klik 2x. Sluit:- klik wéér)

Kortliks:Dit gaan oor selfbeskikking,
en die pers wat so lieg en bedrieg.
As jy dink dat Selfbeskikking onmoontlik is,
is dit omdat jy die feite nie ken nie.
Want selfbeskikking is bewysbaar moontlik,
vir 'n gebied omtrent so groot soos Oostenryk.
waar reeds 1.5 miljoen (50%) Afrikaners woon en werk,
en nog 'n half miljoen in die direkte omgewing bly.
EN waar 'n kwart miljoen vir die VF+ gestem het...

Goeiemiddag,

Ek is by die van der Merwes om oor selfbeskikking te gesels.
dag Johan, en jy's Johanna?
Ek is Oom Jan.
My seun is ook Johan. Harregat, hoor! Nes sy Pa!
Maar verder is hy regtig 'n oulike seun. Altyd vriendelik, altyd behulpsaam.

Maar as ek met hom oor selfbeskikking praat weet hy presies hoekom dit nooit sal gebeur nie.
"Sal nie toegelaat word nie".
"Ons is te min".
"Die oormag is te groot".
Of sommer net reguit "dis klaar met ons"-
"kan nie saamstaan nie".
Klink bekend nê?
Ek hoor dit oor en oor...

Maar dis omdat hy nie weet waarvan hy praat nie, Johan!
Hy't hier en daar iets oor die onderwerp gelees,
gewoonlik net uit die koerante...
altyd ewig negatief!
En hy's reg, die regering wil niks weet nie....
geen melkkoeie meer nie!!

Maar 'n feit is dat ons swaarkry om te oorleef.
Ek bedoel as volk, Johanna .... as Afrikaners.
Dink net aan die duisendes wat volgens wet nie mag werk...
selfs baie maar opgehou soek het...
omdat sy vel wit is.
en omdat hy Afrikaans praat.

Of kyk maar hoe ons getalle kleiner word.
Kleiner gesinne - families ver-Engels - gaan werk oorsee - plaasmoorde - armoede.
As dit so aangaan sal daar binnekort net Afrikanergroepe in groot stede wees soos
Pretoria, Krugersdorp, Bloemfontein of Bethlehem!
Of een van die 30 dorpe wat Solidariteit geïndentifiseer het,
waar 67% van die Afrikanervolk sal woon,
of 95% binne 2-uur ry-afstand sal wees...

En intussen word leuens, fopnuus en breinspoeling gebruik
om ons ónkundig, in ontkénning, passief en veral "rustig" te hou.
Glo jy my nie?
Gaan kyk bietjie die Afrikaanse nuus op 2 -
en vergelyk dit met wat opgedis word op 3.
Pure opruiery en opstokery, Johan, oor en oor!

Wat dink julle van die liberale pers wat so knaënd aanmekaar
beweer dat dit onmoontlik vir Afrikaners is om Selfbeskikking te verkry!
Hierdie absolute leuens, saam met negatiewe gedagtes,
is dodelik vir Afrikaner-moraal.

En dis werklik onnodig, Johan, want Selfbeskikking kán gebeur,
ek kan dit bewys!
Dis só belangrik dat ons die feite kén en verstáán,
anders glo niemand dit, soos my Johan.
Want soos dinge nou staan is Selfbeskikking
ons énigste manier
om te oorleef.

Maar dan sal ons dít moet onthou
wat deur ons voorgeslag uitgeleef is,
dat Geloof en vertroue in 'n Almagtige God onontbeerlik is.
Dat Hy die omstandighede waarin ons vandag leef
genadiglik kan gebruik om ons op Sy Pad en volgens Sy Wil te lei
na 'n veilige vreedsame toekoms.

Maar dan moet ons besef, Johan, dat óm te oorleef,
ons eerstens hande moet vat in gebéd,
en dat ons die wil om onsself te regeer wéér sal moet aankweek,
dat ons sal moet wéét dat Selfbeskikking 'n wérklike oplossing is
en absoluut werd is om te verkry en te behou.

Ek sê weer: ons moet dringend bewus raak van die feite oor selfbeskikking.
Eerstens moet ons weet dat daar verskillende vorme van selfbeskikking is.
en tweedens dat daar geen twyfel bestaan dat selfbeskikking die enigste manier is
om in eie gebied, met eie taal, eie geloof en kultuur te kán oorleef.
Dat om dit te bereik ons dalk ook aan 'n Tiende (Afrikaner) Provinsie moet dink.
Vir verskeie redes....

Maar dink dan óók daaraan, Johan,
dat die bloed, sweet en trane van ons voorgeslag,
en ook die bloed wat vandag nog steeds so vryelik vloei,
nie verniet was of is nie;
dat wat ons nou beleef óók in Afrikaner-geskiedenis opgeneem sal word;
dat ons die rég het om soos ons voorouers die juk áf te skud;
om tróts weer op éie bodem onssélf te regeer!

ai, dink net... Eie Grond... Eie Volk... Eie Kultuur... Eie Taal !!!

Oja, voor ek vergeet... het ek julle vertel van die boek van Cor Ehlers:
"'n Heimat vir Afrikaners: die Tiende Provinsie"?
Uitstekend!
Cor is een van ons bekendste navorsers oor Afrikaner Selfbeskikking,
daarom is sy boek 'n absolute bron van broodnodige kennis.
Laai dit sommer nou hier af.
Baie beslis die moeite werd om te lees.

En gebruik gerus die E-posvorm as jy 'n vraag het,
of as jy 'n aanmerking of voorstel wil maak.
Vrae sal in 'n Vraag en Antwoord blad opgeneem word.
Jou Skuilnaam word gebruik as 'n skuilnaam ingevoer is.
En ons wil baie graag weet in watter gebied jy woon.


---------------------------------------------------------------------------

Waar staan JY vandag, Johan? Johanna?
waar sien jy JULLE toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

opgestel deur:- Oom Jan Mastenbroek.

---------------------------------------------------------------------------

Onderwerpe oor:-

(Groen onderwerp - klik 1x, Blou onderwerp - klik 2x. Sluit:- klik wéér)

Kortliks: Ook genoem: Selfbeskikking;
Wat onafhanklikheid en soewereiniteit beteken.
Lees oor die Regsbeginsels van selfbeskikking,
Lees waar ons vandaan kom,
en wie was die voorgeslag van Afrikaners.
Lees oor ons suksesse in die verlede,
En lees waarom ons in ons eie provinsie wil leef.
En wat ons van die VF+ verwag...

Goeienaand,

Ek's by die Van Rensburg's om oor selfbeskikking te gesels.

Ons het al eerder gesels, jy's mos Piet - en jy's Petra, nè?
Onthou julle nog? Ek is Oom Jan.

Weet julle, om net na die wrede besonderhede van plaasmoorde te kyk,
of die ellende te sien van armoede sonder uitsig op 'n job,
dan is dit nie so moeilik om te beweer dat
"Multikulti"
net onderdrukking en oorheersing vir Afrikaners beteken.
En as daar óók bykom dat om in die Reënboog-paradys te leef,
onteiening beteken van jou plaas of dit wat vir jou van waarde is,
waar selfs erfreg niks anders is as om politieke punte aan te teken...

Dan kry "Onafhanklikheid", "Selfbeskikking" of "Gebieds-Soewereiniteit" skielik 'n heel aantreklike kleur, of eintlik raak dit woorde van noodsaaklikheid
en die enigste vorm van "oorlewing" vir Afrikaners...
want dit beteken iets spesiaal:

Om op Eie Grond Onafhanklik Onsself weer te Regeer!

LUISTER Piet, en jy natuurlik ook Petra,
daar ís Grondwetlike en Internasionale Regsbeginsels waarmee
Afrikaners kwalifiseer vir Selfbeskikking en Oorlewing, soos:-
* Geskiedkundige bande oor 'n gebied;
* Bewysbare Afrikaner-meerderheid daarin;
* Onderhandelings met die staat...
sonder om enigsins te bedel
;
* En sekerlik één soewerein-selfstandige land
wat erkenning sal verleen.

Hierdie Regsbeginsels en vereistes word bespreek in die boek
"'n Heimat vir Afrikaners: Die Tiende Provinsie",
geskryf deur Cor Ehlers,
een van ons voorste navorsers en kenners van Afrikaner-Selfbeskikking.

Ek kan julle werklik aanbeveel om dit af te laai, dit is uitstekend.
sommer nou hier, en dis verniet.

MAAR Piet, as ek so na die armoede en werkloosheid van my volk kyk,
en ek sien my volksgenote dáár op die hoek van die straat,
en ek dink aan die honderde plakkerskampe en agterplaashuisies
en aan die vele oudstes wat ook maar sit en wag,
soms in totale onversorging....
dan bloei my hart...
en dankbaar dink ek:- "but for the Grace of God ....".

Maar wat het dan van my eens-trotse-Afrikanervolk geword...

 • Europese voorvaders het jare geveg vir hul vryheid (80-jarige oorlog, Napoleon);
 • en ook vir hul geloofsvryheid (Luther en Calvyn),
 • was avonturiers wat oseane getem het (Jan van Riebeeck);
 • waar mense vir hul geloof alles gelos het om in 'n wilde Afrika te vestig (Hugenote);
 • wat deur die jare versterk is met duisende Hollanders, Duitsers, Engelse ensomeer;
 • en 'n woeste land oorwen het met bloed, sweet, trane en volharding in geloof.

 • Vegters wat 'n oorlog teen die magtigste nasie op aarde gewen het;
 • maar ook verloor het vanweë verskroeide aarde...
 • en families wat wreed in kampe omgekom het;

 • Wat soos wenners na 40 jaar opgestaan het,
  die verskroeide aarde letterlik omgekeer het,
  wat in 1948 en 1961 die juk van Engelse oorheersing afgeskud het;

 • Wenners wat die volgende 40 jaar 'n oorweldigende ekonomiese en militêre suksesstorie vir Suid Afrika bewerkstellig het;

 • Wat die sterkste weermag gebou het in Afrika, met Ratels, Rooivalk en... en...;
 • Selfs sy eie atoombom ontwikkel het...
 • Landelike strukture uitgebou met groot stede en damme, pragtige paaie, spoorweg en skole, hospitale en universiteite ontwikkel het wat met die beste ter wêreld kon meeding;
 • Wat 'n oorlog op sy grense gevoer en tog sy Christelike waardes behou het.

Petra, dis wat Afrikaners vandag is - niks meer of minder nie -
dit is deur hierdie jare waar ons eietydse kultuur uitgegroei het,
ons taal, ons geloof in Christus sy krag gevind het,
waar ons trots mag staan voor God en mens,
want dis ONS wat die mooiste land gebou en ontwikkel het....
onder Sy Almagtige Leiding ...

En dít, Piet my vriend, kan ons énige tyd wéér doen!!

En glo my:- daar is niks wat "hulle" só benoud maak as om te sién
dat Afrikaners wéér begin saamstaan - soos nou -
om homsélf te wil regeer!!

Maar dit is óók die land wat ongenadig verwaarloos en vernietig word,
waar die meerderheid wel beheer voer,
maar die wil en vermoë eenvoudig nie het
om dit, wat op 'n skinkbord aangebied was,
na behore te onderhou of verder uit te bou nie...

Kyk gerus Noord van ons land, vriende, en sien tog die ellende en armoede van Afrika ....
en wonder hoe lank nog voor dieselfde lot óns mooiste land gaan tref,

en los tog maar die liberale verskonings,
want die lande waar nooit koloniale oorheersing was
is ewe sleg of nog erger daaraan toe....

Dáárom is dit nóu die tyd
om vir "hulle" te laat weet dat ons na 25 jaar
genoeg gehad het van Regstellende aksie
en sulke rassistiese wetgewing.
Veral om as tweedeklas burgers behandel te word
in ons eie geboorteland
.

Ons wil in eie provinsie onder eie mense met dieselfde kultuur en gewoontes woon, sonder vrees ons kinders in eie taal grootmaak onder beskerming van eie mense!
Dit is volgens Suid Afrikaanse en Internasionale Regsbeginsels ons reg!

Dit is waarvoor ons gestem het, Piet, Petra.
415,000 stemme het vandag die VF+ die erkende Afrikanerleier gemaak!
En ons verlang van die VF+ om die leiding te neem,
om saam weer 'n Vaderland te skep...
om veilig te woon, sonder marteling of moord,
om ons kinders veilig groot te maak,
ons God te aanbid,
om te groei en te ontwikkel na die juweel van Afrika!
dis niks anders as ons duurgekoopte reg!!

Gebruik gerus die E-posvorm as u 'n vraag het,
of as u 'n op- of aanmerking wil maak.
Vrae sal in 'n Vraag en Antwoord blad opgeneem word.
U Skuilnaam word gebruik as 'n skuilnaam ingevoer is.
Ons wil baie graag weet in watter gebied u woon.


---------------------------------------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

opgestel deur:- Jan Mastenbroek.

---------------------------------------------------------------------------

Onderwerpe oor:-

(Groen onderwerp - klik 1x, Blou onderwerp - klik 2x. Sluit:- klik wéér)

Kortliks: Die VF+ Beleidsraamwerk van 2018 en 2019;
en Statutêre Afrikanerrade.
Raak bekommerd oor die VF+ 2018 Beleidsraamwerk,
en 'n kulturele tuiste tussen die Oranjerivier en die Weskus,
en dat dit die Tiende Provinsie gaan wees...
Maar die meerderheid sal nie Afrikaners wees nie!

Die Tiende Provinsie - in die Noordkaap.

Goeienaand,

Vanaand is ek by die du Toits,
om oor die VF+ 2018 Beleidsraamwerk te gesels,
en hoe dit by Afrikaner aspirasies oor selfbeskikking pas.

Hoe gaan dit, Jan? en jy, Jenny?
En om sommer met die deur in die huis in te val:
Het julle al van die Tiende Provinsie gehoor?

Nie?
snaaks, dis nou al van Maart 2018 ter sprake.

Maar kom ons kyk na die "VF+ Beleidsraamwerk - 2018",
en onthou dat die VF+ vir álle minderheidsvolke opkom,
en nie meer net vir Afrikaner-aspirasies nie.

Die vraag is...
gaan Afrikaner-selfbeskikkings-aspirasies inpas met ander minderheidsvolke se belange?

Maar kom ons lees eers die deel oor "Selfbeskikking" uit die "Beleidsraamwerk":-

"Die Vryheidsfront Plus het in Maart 2018 ‘n omvattende beleidsraamwerk aanvaar.
Dit beskou die aard en grondslag van die party; wêreldneigings soos dit vir die party, sy ideale en sy lede van belang is;

Landswye Afrikanerraad.

Internasionale verdrae wat deur die Suid-Afrikaanse regering ná 1994 onderteken is, bepaal dat minderheidsgroepe die reg het om na byvoorbeeld hulle eie onderwys, erfenisbewaring en welsyn om te sien, as hulle dit verkies. Die staat is daarvolgens verantwoordelik vir die instellings wat minderheidskulture uitbou.

Elke swart stam in Suid-Afrika het ‘n stamowerheid wat deur die staat befonds word en wat in Huise vir Tradisionele Leiers gekoördineer word. Daar is ook ‘n Khoisanraad om diegene wat daarmee assosieer se belange te behartig. Vir Afrikaners is daar egter geen soortgelyke struktuur nie.

Die VF Plus beywer hom vir die instelling van ‘n landswye statutêre Afrikanerraad. Dit beteken dat dié raad ‘n regeringstruktuur as deel van Suid-Afrika se konstitusionele bedeling sal wees. Die raad moet uitvoerende magte hê rakende die sake wat hierbo genoem is

Die klem verskuif op hierdie manier van individuele regte na gemeenskaplike regte. Plaas dat mens sê daar is ‘n mark vir ‘n skool met Afrikaans as voertaal en dat individue wat dit verkies die keuse kan uitoefen, stel mens dat die Afrikaners van ‘n bepaalde streek op ‘n skool geregtig is. Of die skool groot of klein is, hang van getalle af, maar die reg bly staan solank daar ‘n funksionele Afrikanergemeenskap is.

Sedert 1994 het Afrikaners verkies om op individuele regte staat te maak om hulle regte uit te oefen. Dit blyk egter toenemend dat dié soort reg onder bevolkingsdruk en oënskynlik neutrale demokratiese oorwegings swig. Daarom is dit noodsaaklik dat die klem na gemeenskaplike regte verskuif. Dit is deur die insluiting van artikels 185 en 235 van die Suid-Afrikaanse grondwet moontlik gemaak en dit is tyd om dié regte op te eis.

Tiende provinsie.

‘n Kultuurraad soos bo in vooruitsig gestel, oefen sy bevoegdheid landswyd ten opsigte van ‘n bepaalde kultuurgroep uit. ‘n Territoriale struktuur, aan die ander kant, is verantwoordelik vir al die mense binne daardie gebied. In sekere gevalle kan hierdie vorms van selfbeskikking saamval.

Die toestroming vanuit die Oos-Kaap na die Wes-Kaap veroorsaak dat die Wes-Kaap al minder as ‘n Afrikaanse provinsie gesien kan word. Die Noord-Kaap, aan die ander kant, beleef nie toestroming nie, maar telkens die byvoeging van nog ‘n deeltjie van Noordwes.

Die VF Plus beroep hom op die uitspraak van die destydse minister van staatkundige ontwikkeling, mnr. Valli Moosa, dat die strewe om die gebied tussen die Oranjerivier en die Weskus as ‘n kulturele tuiste vir Afrikaanssprekendes te ontwikkel, ‘n geldige (“legitimate”) strewe is.

In praktyk kom dit daarop neer dat die huidige distriksmunisipaliteite Pixley ka Seme (Bo-Karoo), ZF Mcawu (Benede-Oranje) en Namakwaland as ‘n tiende provinsie voorgestel word. In die gebied woon oorwegend Afrikaanse gemeenskappe, wat geen groter voordeel uit die bedeling na 1994 kry as tevore nie. Minder as 1% van die land se ekonomiese aktiwiteit kom daar voor, maar die water van die Oranjerivier en die oorvloedige sonskyn skep die hulpbronbasis vir grootskaalse ontwikkeling. Swart Ekonomiese Bemagting-maatreëls behoort in dié gebied gekanselleer te word, in ruil vir maatreëls wat sal verseker dat alle inwoners by ekonomiese ontwikkeling baat.

Die plaaslike gemeenskap, waar kulturele identiteit op die sterkste is, sal die boublokke van so ‘n provinsie wees. Slegs bevoegdhede wat nié sinvol op plaaslike vlak uitgeoefen kan word nie, sal opgewentel word.

Die Afrikanerraad en die tiende provinsie is nie teenstellend nie, maar aanvullend. ‘n Multikulturele land soos Suid-Afrika word ook nie gebou deur alle identiteite wat van die meerderheid verskil te onderdruk of te brandmerk nie, maar deur die verskeidenheid te erken en te beveilig.".

Einde van die "Selfbeskikkings"-aanhaling van die "VF+ Beleidsraamwerk" van 2018.

Wat dink jy daarvan?
Ek stem saam met jou dat Afrikanerrade 'n uitstekende idee is,
en ek hoop ook dat daar volstoom aan gewerk gaan word.

Maar dink jy dat die toestroming deur Ooskapenaars (Xhosas) die rede is
waarom die Weskaap minder as 'n Afrikaner-provinsie gesien kan word?
die vraag is: Wie sien dit so?

Of dat geen Xhosa toestroming na die Noordkaap
'n goeie rede kan wees om dele van die gebied te kies as 'n Tiende provinsie...?
Of omdat Vali Moosa ... ag nee wat...

Ek was so'n rukkie terug in die Kaap,
die Weskaap se ekonomie is puik vergeleke met enige ander provinsie;
net waar jy kyk is nuwe ontwikkeling aan die gang.
Toestroming kom uit die hele SA,
maar ook uit Afrika soos Zimbabwe, Nigerië, Somalië;

en dis waar...
Ooskapenaars (Xhosas) kom in hul duisendes Weskaap toe
vanweë hul eie uiters swak ekonomie,
maar dis ook waar dat baie gestuur word
om die politieke ewewig te versteur.

Maar die kleurlinggemeenskap is al baie lank die meerderheid in die Weskaap,
en daarom is dit vanaf 1994 geen Afrikaner-provinsie meer nie...
want Afrikaners het van die tyd af geen beheer meer oor die Weskaap!

Die Noordkaap beleef geen instroming vanweë
die ontsaglike tekort aan infrastruktuur
dis dan 'n semi-woestyngebied.
Daar is eenvoudig geen werksgeleenthede nie.
Boonop word die gebied gesien as die tuiste van die KhoiSan
wat die "First Nation" status vir die gebied besit,
veral rondom die Oranjerivier.

As Vali Moosa die gebied dus as 'n kulturele tuiste vir Afrikaansprekendes sien,
bedoel hy sekerlik die Afrkaanssprekende KhoiSan nageslag,
wat reeds vóór Jan van Riebeeck in die gebied gebly het,
en saam met die kleurlinggemeenskap ver in meerderheid is
oor ylverspreide Afrikaners wat boer in die semi-woestyn.

en selfs al sou nog 2 miljoen Afrikaners hulself daar gaan vestig,
wat totaal onprakties is om te gebeur,
sal hulle steeds in die minderheid wees....
en onder die Bemagtigings Beweging.
Daarom is die gebied nie geskik vir Afrikaner-selfbeskikking nie!

Want geen binnelandse Afrikanerboer sal sy geil grond verruil
vir die droë gebied waar geen infrastuktuur bestaan om sy produkte te bemark.
Gaan eerder Georgië toe...

Grootskaalse ontwikkeling sal nie plaasvind nie,
anders sou in die verlede tenminste al 'n stad in die gebied ontwikkel het,
maar die potensiaal is net eenvoudig nie daar nie...

En daar is niks wat besigheidslui aantrek
anders sou Orania vandag uit sy nate gebars het.

Maar kom ons stel uit die afgelope verkiesingsresultate vas
hoeveel mense uit die Noordkaap vir die VF+ gestem het
Met ander woorde: vir selfbeskikking.

Van die 415,000 stemme:-
het nagenoeg 90,000 uit die Wes-, Oos- en die Noordkaap gekom,
daarvan net 14,500 uit die Noordkaap - Orania ingesluit.

Nou vraag ek jou met trane in my baby-blue eyes...
IS DIT AL???

En hoe kan jy selfbeskikking vir miljoene onderhou in 'n gebied,
waar minder as 1% van die nasionale SA aktiwiteite voorkom?
selfs al sou 2 miljoen Afrikaners daar gaan woon,
wat elke beskibare sent nodig het om gevestig te raak,
om huise, winkels en besighede te bou,
want daar is NIKS - nie eers paaie of spoorlyne nie...
So, WAAR gaan die geld vandaan kom,
om die water van die Oranjerivier,
en die oorvloedige sonskyn,
as hulpbronbasis vir grootskaalse ontwikkeling te skep?

Ek is regtig, egtig jammer,
Maar in my soeke na 'n Afrikaner-oplossing,
ontsnap die logika van dit alles my heeltemaal!

Want daar is 'n ander opsie...
vir 'n gebied omtrent so groot soos Oostenryk,
waar omtrent die helfte van die Afrikaner-bevolking reeds woon en werk,
waar 'n kwartmiljoen VF+ stemme hul ondersteuning aangebied het!

Waar 80% van die stede en dorpe deur Solidariteit vasgestel
as waar die meeste Afrikaners gaan woon vir die volgende dekades
reeds binne of net langsaan die reeds afgebakende gebied geleë is.

Wat beteken dat dit nie nodig gaan wees vir 1.5+miljoen volksgenote
of meer...
om woestyn toe te trek om 'n armoedige bestaan te soek nie.
Veral nie as ons vantevore weet dat ons wéér in die minderheid gaan wees...

Gebruik gerus die E-posvorm as u 'n vraag het,
of as u 'n op- of aanmerking wil maak.
Vrae sal in 'n Vraag en Antwoord blad opgeneem word.
U Skuilnaam word gebruik as 'n skuilnaam ingevoer is.
Ons wil baie graag weet in watter gebied u woon.


---------------------------------------------------------------------------

Waar staan JY vandag, Jan? Jenny?
waar sien jy JOU toekoms?
en julle kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

opgestel deur:- Jan Mastenbroek.

---------------------------------------------------------------------------

Onderwerpe oor:-

(Groen onderwerp - klik 1x, Blou onderwerp - klik 2x. Sluit:- klik wéér)

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán..... want ons ís:-

VF+ Logo VF+ Logo VF+ Logo

VryheidsFront Plus.

(Opgestel deur Oom Jan Mastenbroek)

---------------------------------------------------------------------------

AFRIKANER-SELFBESKIKING. (advertensie)

Die haalbaarheid en volhoubaarheid van selfbeskikking vir 'n volk op onafhanklike grondgebied is op uiters kundige wyse nagevors en gepubliseer.

Hierdie nuwe boek oor Afrikaner-Selfbeskikking word werklik aanbeveel vir dié wat Selfbeskikking as 'n noodsaaklikheid sien maar nie eintlik op hoogte is van die SA-Grondwet of Internasionale Regsvereistes nie.

Afrikaner-heimat:- die Tiende Provinsie"

deur Cor Ehlers.

---------------------------------------------

Waar staan JY vandag, vriend? vriendin?
waar sien jy JOU toekoms?
en jou kinders s'n??

Kom sluit aan, Volksgenote!

Ons mág..... Ons kán..... Ons gáán!!!

VF+ Logo

VryheidsFront Plus - Pietermaritzburg.

---------------------------------------------